Elhunyt Dr. Herczeg Pál

A Doktorok Kollégiuma Újszövetségi Szekciójának tagja, Dr. Herczeg Pál professor ermeritus életének 78. évében hazatért Teremtő Urához.

Heczeg Pál 1939. június 26-án született Győrben. Teológiai tanulmányait 1957-ben kezdte meg a Budapesti Református Teológiai Akadémián, kevesebb mint egy évvel azután, hogy bátyja hősi halált halt teológusként az 56-os forradalom során. Körmendi segédlelkészsége idején, 1963-ban szerezte meg lelkészi diplomáját. 1964-ben kötött házasságot Németh Mária Piroskával, közös életüket Isten két gyermekkel áldotta meg. 1964 és 1988 között Lábatlan lelkipásztora volt. 1982-ben szerzett teológiai doktorátust „Krisztológiai irányzatok a páli levelekben" című disszertációjával. 1985-től óraadó a Budapesti Református Teológiai Akadémia Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszékén, majd 1988-ban átvette a tanszék vezetését, amit 2008-ig látott el, 1999-től már mint egyetemi tanár. 2009-től professor emeritusként segítette a Kar munkáját. 1997-2004 között óraadóként a (Rév)komáromi Kálvin János Teológiai Akadémián, majd Selye János Egyetemen is tevékenykedett.

Munkássága elismeréséül 1988-ban Lábatlan település Pro Urbe díjjal tüntette ki, 2007-ben megkapta a Károli Gáspár Református Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét, 2012-ben a Károli Gáspár díjat vehette át az Emberi Erőforrások miniszterétől, illetve a Pro Pannonia Reformata kitüntetést a Dunántúli Református Egyházkerülettől, 2015-ben pedig a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet tiszteletbeli professzori címet adományozott Herczeg Pálnak.

Temetéséről később intézkednek.

Isten vigasztalását kívánjuk a Gyászoló Családnak!

Hozzászólások