Aranyokleveles Teológus címmel tüntették ki Soós László nyugalmazott lelkipásztort

A Doktorok Kollégiuma 2016. nyarán, Budapesten tartott éves közgyűlésén úgy határozott, hogy Aranyokleveles Teológus címmel tünteti ki Soós László nyugalmazott lelkipásztort. A kitüntetést a Magyarországi Református Egyház Zsinatának őszi ülésszakán adták át november 18-án.

Református lelkipásztor, országgyűlési szakfőtanácsos, jegyzőkönyvvezető, tanár, műfordító, orgonista – ezek a titulusok kerültek feltüntetésre Soós László „Kalandjaim” című több kötetes önéletrajzi írásában.

Soós László nagytiszteletű úr 1924-ben született Hatvanban. A kiskunhalasi református gimnáziumban tanult, majd a budapesti Református Teológiai Akadémián és a Pázmány Péter Tudományegyetemen.  Még teológus volt, amikor Rákospalotán segédlelkészi szolgálatot végzett, mellette pedig Pasaréten volt helyettes lelkész. 1946-ban Rákosszentmihályra, majd Soltvadkertre és Nagykőrösre került.

1954-ben szentelték lelkésszé, és kirendelést kapott a dunántúli Nagylókra, ahol templomot és parókiát épített. 1964-ben a korabeli egyházpolitikai küzdelmek áldozata lett, ellehetetlenült a szolgálata, és világi pályára kényszerült. Szolgálatát azonban nem adta fel, hirdette az igét és orgonált ott ahová meghívták.

Műszaki fordítóvolt a Kohó és Gépipari Minisztérium műszaki fordítóirodáján, ezután tanárként dolgozott 1979-ig, majd a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatalának Külügyi irodájára került, mint angol, német, orosz, görög, holland és eszperantó nyelveken gépíró és fordító munkatárs. Megbecsült és nagyon hűséges munkatárs volt, aki mindenben igyekezett segíteni szeretett egyháza szolgálatát.

1989-ben nyugdíjba vonult, majd nyugdíjasként a Parlamentben dolgozott gyorsíróként.  1996-ban megalapította a Parlament gyorsíró irodáját, amelynek vezetője is lett. A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége csapatával Weimarban, a legrangosabb gyorsíró versenyen első lett.

Évtizedeken át végzett szolgálatot a skót misszióban, bibliakört vezetett 20 éven át 1982-től kezdődően. Eredeti héberből lefordította a zsoltárokat, de legnagyobb vállalkozása az volt, hogy 2009-ben elkészítette a Biblia verses fordítását.

Nagytiszteletű úr harminchárom éven át vezette a Zsinat jegyzőkönyveit 1979-től. Betegsége miatt, fájó szívvel kérte felmentését szolgálatából 2012-ben.

Ma is aktív, többek között az eredeti héber bibliai szövegek magyar nyelven történő közkinccsé tételén fáradozik.

A Doktorok Kollégiuma 2016 nyarán, Budapesten tartott éves közgyűlésén úgy döntött, hogy Soós Lászlót lelkiismeretes és hiteles szolgálatáért, amelyet egyháza érdekében végzett évtizedeken keresztül 2016-ban az Aranyokleveles Teológus díjjal tünteti ki.

Isten gazdag áldását kívánjuk további életére és szolgálatára azzal az Igével, amely megtérésekkor szólt hozzá és mind a mai napig meghatározó számára: „Mert az én imám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű” (Máté 11,30).

 

Dr. Bölcskei Gusztáv

Hozzászólások