Megjelent a Collegium Doctorum legújabb száma

A Doktorok Kollégiuma Főtitkári Hivatalához beérkezett nagyszámú és lektoraink által publikálásra javasolt tanulmányoknak köszönhetően a Collegium Doctorum 2016-ban két számmal jelenhetett meg.

Tartalomjegyzék:

Hodossy-Takács Előd: Lectori salutem!

Hubai Péter: A lélek felemelkedése

Karasszon István: Enneateuchos

Peres Imre: A közösség fogalmának vallástörténeti vonatkozásai

Tatai István: A messiási zsidóság teológiája és ökumenikus perspektívái

Pálfi József: Bűn, bűnhődés, megengesztelődés és megbocsátás

Árvavölgyi Béla: Az egyháztagság fogalmának reformjára tett kísérlet a 20. század első felében

Bognárné Kocsis Judit: A családi nevelés és a szülői hivatás sajátosságai, feladatai

Örsi Julianna: Presztízs és mintaadás a református lelkész családokban

Hozzászólások