Megjelent a Protestáns Etika Kézikönyve

Budapesten, május 16-án mutatják a Protestáns Etika Kézikönyve című könyvet.

A reformáció az élet valamennyi területén változást hozott. Az utóbbi évtizedek gyors társadalmi fejlõdése, valamint a technikai civilizáció vívmányai is állandó változást eredményeznek világunkban. Ezért a reformáció örökségéhez való méltó viszonyulás nem nélkülözheti annak a kérdésnek a tisztázását, hogy az isteni kijelentés reformátori tanítás szerint felismert igazsága, a hit és az élet összhangja, illetve a szabadság megélése hogyan érvényesülhet itt és most, korunk erkölcsi döntéseket igénylõ kihívásainak összefüggéseiben.

Ez a könyv egyrészt módszertani segítséget kíván nyújtani az önálló és felelõs erkölcsi véleményformálás kialakításában, valamint betekintést enged az etika, illetve szociáletika fõbb területeinek (a kommunikáció, környezet és technika, házasság és család, gazdaság és közélet stb.) etikai dilemmáiba, válasz- és útkeresésébe, megoldási kísérleteibe.
 
A Magyar Nemzeti Múzeum, a Kálvin Kiadó és a Luther Kiadó szervezésében 2017. május 16-án (kedden) 16.30-tól kerül sor Fazakas Sándor (szerk.) A PROTESTÁNS ETIKA KÉZIKÖNYVE címû könyvének bemutatójára a Magyar Nemzeti Múzeumban.

Hozzászólások