Nagyszámú érdeklődő a debreceni DC-n

204 regisztrált résztvevő, 121 előadás: a számok tükrében is az utóbbi évek egyik legsikeresebb tanácskozását tudhatja maga mögött a Doktorok Kollégiuma.

A Debreceni Református Hittudományi Egyetemen lezajlott két napos ülés plenáris üléssel kezdődött. Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezető professzora „Zwingli – Egy majdnem elfelejtett reformátor” címmel tartott előadást. Mint mondta: a 2018-as és a 2019-es esztendőt a református teológia irodalomban két kiemelkedő életmű kutatása határozta meg. Előbb Karl Barth halálának századik évfordulója adta a lehetőséget arra, hogy a 20. század meghatározó protestáns teológiai gondolkodóját vizsgálja a 21. század teológiai perspektívája, idén pedig arra emlékezhettünk, hogy ötszáz évvel ezelőtt, 1519. január 1-én kezdte meg prédikátori tevékenységét Zürichben Huldrych Zwingli. A magyar református teológia művelése során gyakran hivatkozunk Barthra, és mintha elfelejtettük volna Zwinglit. A (túl) gyakori hivatkozás nem ment fel az alól a kötelezettség alól, hogy feltegyük magunknak és egyházunknak a kérdést: ismerjük-e, amire/akire hivatkozunk? A (majdnem) elfelejtett Zwingli esetében meg kell vizsgálnunk, vajon mi az, ami már-már feledésbe merül(t) a reformátori örökségből. Ebből pedig az egyik legfontosabb – emelte kis Bölcskei Gusztáv - Zwingli reformátori stílusa. Az ő munkamódszere ugyanis a dispután, párbeszéden alapuló közösségi döntés volt, márpedig „ahol nincs párbeszéd, nincs lehetőség az eltérő vélemények ütköztetésére, ott egy lényeges reformátori örökséget veszítünk el.”

A plenáris ülést követően az ülésre regisztrált résztvevők szekcióülések keretén belül folytatták munkájukat. A több, mint 200 résztvevő – testületi tag, meghívott, doktorandusz, érdeklődő kolléga - 14 szekcióban találkozott és tanácskozott. A két napos szekció találkozások során összesen 121 előadás hangzott el.

A Doktorok Kollégiuma tanácskozása közgyűléssel zárult. A közgyűlés határozott az új doktorok befogadásáról és megerősítette az új szekció elnökségeket tisztségükben: a Nyelv- és Irodalomtudományi Szekció új elnöke: Bölcskei Andrea, titkára: Bársony Márton; az Egyházi Néprajzi Szekció új elnöke: Sápy Szilvia, titkára: Nagy Éva.

A testület 2019-ben a Kálvin Kiadó javaslatára Michna Krisztina: Szolgálat az egyház peremén című könyvét ajánlja Év Könyve díjra, az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetést Márkus Mihály nyugalmazott püspök, teológiai tanárnak ítélte oda, Aranyokleveles Teológus díjjal pedig Molnár László, komáromi lelkipásztor-könyvtáros munkásságát méltatja.

Hozzászólások