Megjelent a Collegium Doctorum 2019/2 száma

A Doktorok Kollégiuma 2019/2 száma elérhető a Kálvin Kiadó terjesztésében.

A tartalomjegyzékből:

Kőszeghy Miklós: Király volt-e Saul?

Lévai-Magyar Noémi: A jézusi arcvonásokban tükröződő Isten képe

Siba Balázs: Szellemi műhely mint lelki otthon?  A személyiségformálás kihívásai az egyházi felsőoktatásban

Imre László: A debreceni „erkölcscentrikus” kálvinizmus perspektívája

Czentnár Simon: A doctrina fogalmának jelentősége  Kálvin hermeneutikájában

Borsi Attila János: Bölcsészteológia?  A teológia közvetítése a bölcsésztudományok világában

Bóna Zoltán: 60 éves az Európai Egyházak Konferenciája

Dukkon Ágnes: Vatai László (1914–1993) protestáns teológus  Dosztojevszkij-értelmezésének filozófiai hátteréről

Szentmártoni Szabó Géza: Terhes Sámuel tiszanagyfalui református  lelkész és a Weöres Sándor által megénekelt Ungvárnémeti Tóth László irodalmi párbaja

Hozzászólások