Elhunyt Szigeti Jenő

Életének 84. évében elhunyt Dr. Szigeti Jenő a Hetednapi Adventista Egyház lelkésze, habilitált egyetemi tanár a Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának Egyháztörténeti szekciójának és az Egyházi Néprajzi szekciójának alapító tagja.

Szigeti Jenő (Budapest, 1936. december 29. – Budapest, 2020. augusztus 28.) a Hetednapi Adventista Egyház lelkészeként szolgált Budapesten és Békéscsabán 1965-1984 között, majd 1994-ig az egyház magyarországi elnöke volt. Alapítója, majd főigazgatója volt a Szabadegyházak Lelkészképző Intézetének és az Adventista Teológiai Főiskolának. Egyetemi tanárként és emeritus professzorként is oktatott: a Miskolci Egyetemen, az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, a Debreceni Egyetemen, a Békéscsabai Főiskolán, az Evangélikus Teológiai Egyetemen, a Baptista Teológiai Főiskolán és a Pünkösdi Teológiai Főiskolán is. A Magyar Tudományos Akadémia nem akadémikus köztestületi tagja volt.
Fő kutatási területe a vallási néprajz, a 19–20. századi egyháztörténet és a 18–20. századi egyházi irodalom volt. Szabadegyházak Lelkészképző Intézetének igazgatója volt.
Több kitüntetés mellett 2007-ben Scheiber-díjat kapott a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításáért. 2017-ben életműdíjat kapott a Hetednapi Adventista Egyház érdekében kifejtett lelkészi, oktatói és egyházvezetői tevékenységéért ötvenéves szakmai munkásságának elismeréseként. 2020-ban Raul Wallenberg-díjat kapott példamutató életútjáért, valamint a hátrányos helyzetben élők és a diszkriminációt elszenvedők érdekében végzett áldozatos munkájáért.
Emléke legyen áldott.

Hozzászólások