Megjelent a Collegium Doctorum 2020/1 száma

A Doktorok Kollégiuma kiadványának legújabb száma elérhető a Kálvin Kiadó terjesztésében.

A tartalomjegyzékből:

Hörcsik Richárd: Trianon és a Magyar Református Egyház

Karasszon István: Himnuszok: Bevezetés egy szimpozium elé

Karasszon István: A 11QPsa XXVI 9–15 himnusza: egy torzó a műfaj történetéből Kovács Enikő Hajnalka: Ószövetségi himnusz: A 8. zsoltár

Koltai Kornélia: Az utrechti carmina gratulatoria: Komáromi Csipkés György (1628–1678) nyomában

Tóth Márta Dóra: Az Ámósz-doxológiák

Pecsuk Ottó: Hatalom és politika az Újszövetségben

Bertha Zoltán: „Az örök Ady”

Porkoláb András József: Hittapasztalat a reformátori teológiában

Hős Csaba: A diakónia és a prédikáció egymásra utaltságának elemei

Köbel Szilvia: Az (új) egyházügyi törvény 2019. április 15-től hatályos rendelkezései

Tihanyi Miklós: Az elítéltek vallási nevelésének eredményei Magyarországon

 

Hozzászólások