Pro Unitate in Christo díjat kapott Dr. Bóna Zoltán

A Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány díját az Ökumenikus Imahét debreceni záró istentiszteletén a kuratórium elnöke, Dr. Kustár Zoltán adta át az Ökumenikai Szekció Elnökének.

Az alapítványi díj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyházak között. A díjat olyan kutatónak, egyetemi oktatónak, egyházi személynek, közéleti szereplőnek vagy példás életű egyháztagnak lehet adományozni, aki a felekezettudomány és/vagy ökumenika teológiai tudományok művelésében kimagasló eredményeket ért el, és hosszú időn át és jelentős mértékben hozzájárult a történelmi felekezetek közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

A Doktorok Kollégiuma közössége nevében gratulálunk a kitüntetéshez.

Hozzászólások