Megtartotta plenáris ülését és közgyűlését a Doktorok Kollégiuma

Két év után, augusztus 24-én újra plenáris ülést tartott a Doktorok Kollégiuma.

A Magyarországi Református Egyház tudományos testülete a pandémia miatt személyes részvétellel járó plenáris és szekcióülést nem szervezhetett 2020-ban. Két év után, 2021. augusztus 24-én a zsinati székház üléstermében szervezett plenáris ülésen közel hetvenen vettek részt. Előadást tartott Buzogány Dezső egyháztörténész: „Nemhogy látni, de hallani is szörnyűséges volt” címmel; Ablonczy Bálint, újságíró a “Reformátusok és Trianon” c. film születéséről és fogadtatásáról; valamint Bölcskei Gusztáv, a Doktorok Kollégiuma elnöke: “Világkeresztyénség 2021 - Szubjektíven a Végrehajtó Bizottság üléséről” címmel.


A Doktorok Kollégiuma tanácskozása közgyűléssel zárult. A közgyűlés keretében megemlékeztünk az elmúlt időszakban elhunyt tagtársakról, számba vettük a közelmúltban kitüntetésben részesült tagokat, majd a testület új doktorok befogadásáról döntött: összesen 27 új belépőt regisztráltunk.  A közgyűlés meghallgatta és elfogadta a főtitkári beszámolót, majd döntött az Év Könyve díjról, valamint az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetésről.


Tekintettel arra, hogy a Doktorok Kollégiuma elnökségének – elnök és főtitkár – hatéves mandátuma ebben az esztendőben lejárt, a közgyűlés tisztújítással zárult. A Közgyűlés megerősítette a szekciókban történt szekcióelnöki és titkári választásokat, illetve megválasztotta új elnökségét. A Doktorok Kollégiuma Közgyűlése elnöknek Prof. Dr. Vladár Gábor egyetemi tanárt választotta meg; a főtitkári tisztségében pedig újraválasztotta Prof. Dr. Hodossy-Takács Előd jelenlegi főtitkárt.


Isten áldása legyen a Doktorok Kollégiuma további szolgálatán.

Hozzászólások