Megjelent a Collegium Doctorum 2022/2 száma

A Doktorok Kollégiuma kiadványának legújabb száma elérhető a Kálvin Kiadó terjesztésében.

A tartalomjegyzékből:

Hörcsik Richárd: Makkai László, a Doktorok Kollégiuma első főtitkárának emlékezete

Bóna Zoltán: Reflexió az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra

P. Kusnyír Éva: „Az emlékezet életre költi a holtakat is...” – Az I. világháború emlékezete az Abaúji Református Egyházmegyében

Máthé-Farkas Zoltán: A sír atyám, a féreg anyám és nővérem. Egy Jób-könyvi költői metaforasor elemzése

Herbály Eszter: Menedzsmentvezetési modellek a református egyházban

Szenczi Árpád: Az enkulturáció és a perszonalizáció szintézise a mai keresztyén szellemiségű nevelésben

Bacskai Katinka–Ceglédi Tímea: Ugródeszka-e a református iskola a hátrányos helyzetű tanulóknak? Reziliens diákok a református oktatási rendszerben

Bognárné Kocsis Judit: Személyiségfejlesztés, református nevelés régen és ma

Hodossi Sándor: A keresztyén nevelés eredményességét meghatározó tényezők a református iskolákban Nagy Péter (1949–2020) gondolatai alapján

Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett: A keresztyén tantestület jellemzői az egyházi iskolákban

Kiss Klára: Egyházi iskolák és gyülekezeti integráció

Szászi Andrea: Reziliencia és megoldásfókusz – fejlődési lehetőségek a református iskolák számára

Szontagh Pál: A protestáns hivatástudat megjelenése a pedagógusjelöltek hivatásmotivációjában

Hozzászólások