Meghívó könyvbemutatóra

Kettős könyvbemutatóra kerül sor Debrecenben a Karakter 1517 Könyvesbolt és Kávézóban február 8-án, 18 órától.

Az alkalmon két könyvet mutatnak be:
1. Egeresi László Sándor: Bibliai héber - magyar szótár

A magyar nyelvű hebraisztika régi adósságát törleszti ezzel a szótárral. Héber–magyar szótár ugyan az elmúlt száz év során is jelent meg többször magyarul, de eleddig még nem született meg egy olyan szótár, amely a Héber Biblia szövegéhez nyújtott volna tudományos segítséget. Egeresi László Sándor munkája ezt a hiányt pótolja. A modern hebraisztika legújabb eredményeit összegzi, a héber lexikográfia nemzetközi kutatásait mutatja be magyarul, s közben a legnemesebb bibliafordító tradíciókat, ill. a zsidó tudományok kincseit is közli a felhasználókkal. A klasszikus héber nyelv tanulóinak értelemszerűen ajánljuk ezt a szótárt, de ezen túl azt is joggal remélhetjük, hogy ez a szótár mérföldkő lesz, s a jövő kutatása számára állandó vonatkozási pont. (Karasszon István, KRE, SJE)

A könyvet bemutatja:
dr. Egeresi László Sándor és dr. Kustár Zoltán

2. Wischmeyer, Oda: A bibliai hermeneutikák kézikönyve. Órigenésztől napjainkig

A lengyel születésű német protestáns teológus, Oda Wischmeyer szerkesztésében Németországban 2016-ban megjelent kötetben 78 tanulmány olvasható, amelyek írói a bibliai hermeneutika kulcsszemélyiségeit mutatják be, többnyire a szerzők egy-egy műve alapján, Órigenésztől (184–254) a 2001-ben elhunyt Gerhard Ebelingig. A monumentális, több mint ezer oldalas kiadvány az idén magyarul is megjelent, Benyik György bibliatudós szerkesztésében, aki az utószót is jegyzi. A fordítók Hamvas Endre, Kocziszky Éva, Nemes Krisztina, Németh Attila, Szabó Miklós és Tóth Béla voltak. A fordításokat több mint harminc teológus, filozófus, irodalomtudós egyetemi tanár ellenőrizte.

A könyvet bemutatja: dr. Benyik György, a magyar kiadás szerkesztője, Németh Attila és dr. Kustár Zoltán. Moderátor: dr. Németh Áron


A bemutatót követően a könyvek megvásárlására is lehetőség nyílik.

Hozzászólások