A Pasztorálpszichológiai szekció programja

A Doktorok Kollégiuma Plenáris Ülésével párhuzamosan megrendezésre kerülő szekcióülés programja,2015. július 5-7., Pápa.

„Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak…”

Lelkigondozói szempontok alapján

 

A hétfői és keddi napon rendelkezésre álló időben az alábbi programot tervezzük, a DRHE Szociáletikai Intézetének kiadványa, mint a téma kiindulópontjaként szolgáló munka alapján:

Ideje van az életnek, és ideje van a meghalásnak… Életvégi döntések keresztyén etikai megközelítése (szerk.: Fazakas Sándor – Ferencz Árpád), Debrecen 2014.

 

2015. július 6, hétfő

1000     Köszöntés, a Szekció programjának bevezetése (Kocsev Miklós)

1015     A szekció munkatémáját adó könyv bemutatása.

  Ennek alapján témák ajánlása a délelőtti dialógushoz (Ferentzi Sándor)

1430     „A szenvedés értelmének lelkigondozói megközelítése"

  Pőcze István evangélikus lelkész (PhD hallgató – Selye J. Egyetem RTK)

1630    „A palliatív terápia, mint a radikális életvégi megoldások alternatívája,

 különös tekintettel lelkigondozás  szerepére"

           (Dr. Négyesi Zsolt orvosigazgató, PhD hallgató – Selye J. Egyetem RTK)

 

2015. július 7, kedd

930        A Pasztorálpszichológia Szekció hatéves ciklusának összegzése, lezárása és a következő ciklusra a Szekció vezetőinek megválasztása

 

DC Közgyűlés a kiadott DC program alapján

Hozzászólások