Az Egyházjogi szekció programja

A Doktorok Kollégiuma Plenáris Ülésével párhuzamosan megrendezésre kerülő szekcióülés programja,2015. július 5-7., Pápa.

2015. július 6., hétfő

 

10,00 Az ülés megnyitása, jelenlévők bemutatkozása, javaslat új tag felvételére

10,10  - 10,40 Ormóshegyi Zoltán: A " triplex usus legis "

alkalmazásának lehetősége a parókiális jogban 

10,40 - 11,20 Bakó Szilvia:  A Magyarországi Református Egyház 2009-2014 zsinati

ciklusának jogi tevékenysége,  az eredmények bemutatása.

11,30- 12,00 Molnár Pál:  Kétségek és tapasztalatok. Az egyházjogi törvény

alkalmazása az egyházi jogtanácsos szemszögéből

14,00 - 16,00 Jogértelmezési vita, jogegységi állásfoglalás,

szabályozási koncepció kialakítása.   

1. Jogalkalmazási viták a választási eljárásban?

2. Szabályozási koncepció kialakítása az egyházközségi gondnok helyettesítése ügyében.

3. Imádkozhat-e a polgári búcsúztató ?  Hogyan védi az Ehtv. az egyház szertartásrendjét.

 

2015. július 7., kedd

10,00 -11,00 DC közgyűlés előkészítése 

Hozzászólások