Pápán ülésezett a Doktorok Kollégiuma

A Magyarországi Református Egyház teológiai tudományosságát összefogó és koordináló testülete, a Doktorok Kollégiuma idén a Dunántúli Református Egyházkerület és a Pápai Református Teológiai Akadémia meghívására július 5-7. között a Dunántúl református szellemi fővárosában, Pápán ülésezett.

A plenáris ülés nyitó istentiszteletén Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében arról az örömről, ujjongásról és hálaadásról beszélt, mely a hívő ember létének meghatározó eleme, s amelynek a teológiát tudományosan művelők számára is döntő fontosságúnak kell lennie. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Márfi Gyula, a Veszprémi Római Katolikus Egyházmegye érseke, aki köszöntésében a teológia derűs művelésének fontosságát hangsúlyozta. Az istentisztelet után a vendégeket köszöntő Vladár Gábor, a Teológiai Akadémia rektora kiemelte, hogy intézményük számára ez a rendezvény különösen is fontos, hiszen a hazai magyar református tudományosság egyik legmeghatározóbb műhelye a Doktorok Kollégiuma.

Hétfőn és kedden szekcióülésekkel folytatódott a Doktorok Kollégiuma munkája. Több szekció az évközi ülések munkáját folytatva ülésezett, pl. az Ószövetségi és Újszövetségi Szekció, melynek tagjai már év közben is több alkalommal találkoztak, és folytatják az egyeztetéseket a készülődő kommentársorozatról. Mára elkészült az a szempontrendszer, amely alapján az egyes kommentárok szerzői és szerkesztői. Rögzített cél, hogy az első kötet 2017-ben megjelenjen, és a felkért szerzők 2020-ig megírják valamennyi könyvhöz a magyarázatot. A Rendszeres Teológiai Szekció tervei között kiemelten fontos kérdésként szerepelt az egyházi reformkísérlettel (jövőképpel) kapcsolatos rendszeres teológiai, ill. ekkléziológiai reflexiók számbavétele. A Missziológiai Szekció „Az egyház küldetése krízishelyzetben – menekültügy és Kárpátalja” témában tartott előadásokat.

A két nap alatt 13 szekció tartott ülést, összesen 77 előadás hangzott el. A rendezvényre 139 fő regisztrált, de a belátogató vagy egy-egy előadásra érkező vendégekkel együtt összesen mintegy 160 fő vett részt a programsorozaton.

A plenáris ülés az éves, rendes Közgyűléssel zárult. A testület közgyűlése 8 új doktor felvételéről határozott, és döntött arról, hogy az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetést idén Geréb Zsolt kolozsvári nyugalmazott teológiai tanárnak ítéli oda, az Év Könyve díjat pedig Zsengellér József „A kánon többszólamúsága” c. könyve kapja. A díjak átadására a novemberi zsinati ülésen kerül sor.

Az idei évben az eddigi, megválasztott tisztségviselők mandátuma lejárt, így a testület tisztújítást is tartott. A következő hat éves ciklusra a Közgyűlés elnöknek Dr. Bölcskei Gusztáv egyetemi tanárt, főtitkárnak pedig Dr. Hodossy-Takács Előd egyetemi docenst választotta meg. Az Elnökség Dr. Fekete Károly leköszönő alelnök és Dr. Ferencz Árpád leköszönő főtitkár szolgálatát megköszönve, reményét fejezte ki az iránt, hogy a Doktorok Kollégiuma a jövőben is a hatékony és korszerű tudományművelés előmozdítója lesz egyházunkban.

A 2016. évi plenáris ülés helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának meghívására Budapesten lesz.

Hozzászólások