Honlapunkon elérhetőek a Collegium Doctorum 2019. évi számai

A Collegium Doctorum 2019. évi számai elérhető a Csatolt állományok alatt.

A 2019. évi I. szám tartalma

Tanulmányok, előadások

Jeneiné Hurja Bettina Valéria: Nőkutatás és feminista írásmagyarázat az Ószövetség-tudományban – Történeti bevezetés és kiértékelés

Kovács Enikő Hajnalka: A földből készült oltár

Karasszon István: Az uzsora tiltása a Pentateuchos törvénykönyveiben

Jenei Péter: A jövevények védelme a Szövetség könyvében – A kritikai kutatás eredményeinek és vitás pontjainak vázlatos áttekintése.

Egeresi László Sándor: Tel Ábel Bét-Maaká a jelenlegi kutatások tükrében

Fekete Csaba: Confessio Generalis

Oláh Róbert: A kegyesség mintázatai Melius Juhász Péter prédikációiban

Bölcsföldiné Türk Emese: Protestantizmus és nőnevelés

Lehoczky Mária Magdolna: A mentorálás klasszikus és speciális modelljei a hittanoktató-képzésben

Tóth János: A válságok és a spiritualitás összefüggései

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia hazai fejlődésének mérföldkövei

Recenzió

Kovács Krisztián – Alister E. McGrath: Emil Brunner – Újraértékelés

 

A 2019. évi II. szám tartalma

Tanulmányok

Kőszeghy Miklós: Király volt-e Saul?

Lévai-Magyar Noémi: A jézusi arcvonásokban tükröződő Isten képe

Siba Balázs: Szellemi műhely mint lelki otthon? A személyiségformálás kihívásai az egyházi felsőoktatásban

Imre László: A debreceni „erkölcscentrikus” kálvinizmus perspektívája 239

Czentnár Simon: A doctrina fogalmának jelentősége Kálvin hermeneutikájában

Borsi Attila János: Bölcsészteológia? A teológia közvetítése a bölcsésztudományok világában

Bóna Zoltán: 60 éves az Európai Egyházak Konferenciája

Dukkon Ágnes: Vatai László (1914–1993) protestáns teológus Dosztojevszkij-értelmezésének filozófiai hátteréről

Szentmártoni Szabó Géza: Terhes Sámuel tiszanagyfalui református lelkész és a Weöres Sándor által megénekelt Ungvárnémeti Tóth László irodalmi párbaja

Recenzió

Németh Áron – Kustár Zoltán–Repelik Gábor: A bibliai arámi nyelv alapjai

Hozzászólások