Honlapunkon elérhetővé váltak a Collegium Doctorum 2019. évi számai

A 2019. évi I. szám tartalma

Bölcskei Gusztáv: Lectori salutem!

Tanulmányok, előadások

Jeneiné Hurja Bettina Valéria: Nőkutatás és feminista írásmagyarázat

az Ószövetség-tudományban - Történeti bevezetés és kiértékelés

Kovács Enikő Hajnalka: A földből készült oltár 

Karasszon István: Az uzsora tiltása a Pentateuchos törvénykönyveiben

Jenei Péter: A jövevények védelme a Szövetség könyvében – A kritikai kutatás

eredményeinek és vitás pontjainak vázlatos áttekintése

Egeresi László Sándor: Tel Ábel Bét-Maaká

a jelenlegi kutatások tükrében 

Fekete Csaba: Confessio Generalis 

Oláh Róbert: A kegyesség mintázatai Melius Juhász Péter prédikációiban

Bölcsföldiné Türk Emese: Protestantizmus és nőnevelés

Lehoczky Mária Magdolna: A mentorálás klasszikus és speciális

modelljei a hittanoktató-képzésben 

Tóth János: A válságok és a spiritualitás összefüggései

Pinczésné Palásthy Ildikó: A drámapedagógia hazai fejlődésének

mérföldkövei 

Recenzió

Helyreigazítás

Kovács Krisztián: Alister E. McGrath: Emil Brunner – Újraértékelés

 

A 2019. évi II. szám tartalma

Márkus MIhály: Szaklelkészi rendszer. A lelkésztovábbképzés új kihívásai és lehetőségei

Tanulmányok

Kőszeghy Miklós: Király volt-e Saul?

Lévai-Magyar Noémi: A jézusi arcvonásokban tükröződő Isten képe

Siba Balázs: Szellemi műhely mint lelki otthon?

A személyiségformálás kihívásai az egyházi felsőoktatásban

Imre László: A debreceni „erkölcscentrikus” kálvinizmus perspektívája 

Czentnár Simon: A doctrina fogalmának jelentősége

Kálvin hermeneutikájában

Borsi Attila János: Bölcsészteológia?

A teológia közvetítése a bölcsésztudományok világában

Bóna Zoltán: 60 éves az Európai Egyházak Konferenciája

Dukkon Ágnes: Vatai László (1914–1993) protestáns teológus

Dosztojevszkij-értelmezésének filozófiai hátteréről 

Szentmártoni Szabó Géza: Terhes Sámuel tiszanagyfalui református

lelkész és a Weöres Sándor által megénekelt

Ungvárnémeti Tóth László irodalmi párbaja 

 

 

Hozzászólások